Perilex - uw elektrische kooktoestel veilig aansluiten

Elektrische kooktoestellen in Nederlandse woningen worden standaard aangesloten via een Perilex-systeem. In de keuken wordt dan een Perilex wandcontactdoos gemonteerd. Aan de kookplaat of het fornuis komt dan een Perilex stekker (contactstop).Perilex is er in een 16 A en 25A uitvoering, in woningen wordt de 16A uitvoering toegepast (16A = 16Ampère).

Voorbeeld van een Perilex stekkerVoorbeeld aansluit schema Perilex

Wat is Perilex?

Perilex is de handelsnaam van een goedgekeurd driefasen stekkersysteem voor het aansluiten van apparaten met een hoog vermogen. Het vermogen (P) is uit te rekenen door de netspanning (U) en de opgenomen stroomsterkte (I) met elkaar te vermenigvuldigen en wordt uitgedrukt in Watt of VA (VoltAmpère). Bij een gebruikelijke smeltpatroon of installatieautomaat van 16A per (eind)groep wordt het maximale vermogen:P = U x I = 230 x 16 = 3680 W.Kooktoestellen hebben meestal een veel hoger vermogen (hogere aansluitwaarde) en dan kan jeniet meer met een normale geaarde wandcontactdoos of -stekker werken en wordt een vaste aansluiting of een Perilex-systeem toegepast. Bij een vaste aansluiting kan je het kooktoestel moeilijk los nemen of even verplaatsen als dat nodig is en daarom zie jebijna overal een Perilex-systeem.

Één fase aansluiting van een Perilex wandcontactdoos

Overzicht perilex aansluitpunten  2x230 met VD-draadOverzicht perilex aansluitpunten 2 x 230 V met kabel of snoer

Bij een éénfaseaansluiting, waarbij de fase en de nul gespitst worden, wordt contactdoos volgens deze afbeelding aangesloten.Bij VD-draad in buis zijn beide fasedraden bruin en beide nuldraden blauw. Je moet deze setjes wel goed uit elkaar houden: de L1 en N1 behoren bij elkaar in de groepenkast te zijn aangesloten op de smeltpatroon met groepsschakelaar of installatieautomaat en de L2 en N2 vormen het andere setje dat ook bij elkaar wordt aangesloten.De beschermingsleiding PE (aarde) is altijd groengeel.

Bovenstaande afbeelding geeft de aansluiting met aderkleuren via een vijf-aderige kabel weer. Bij oudere kabels kan in plaats van een grijze ader een zwarte ader met een merkteken zijn gebruikt.

Driefasen aansluiting van een Perilex wandcontactdoos

Overzicht perilex aansluitpunten 400 V met VD-draadOverzicht perilex aansluitpunten  2x230 met kabel of snoer

Bovenstaande afbeeldingen geven de aansluitingen van een driefasen 400 V Perilex-systeem weer.

Aansluiting IN het kooktoestel

Nu we de juiste aansluiting hebben gemaakt is het van belang dat het kooktoestel zelf ook juist wordt aangesloten. Veel fabrikanten leveren kooktoestellen zonder snoer en/of stekker zodat ze ook niet aansprakelijk kunnen zijn van een verkeerde (fatale) aansluiting op het lichtnet.

Let op:

Controleer of uw voldoende groepen  in uw stoppenkast heeft. Zo niet, laat een electricien een extra groep installeren.

De aansluiting in het kooktoestel kan per merk en type verschillend zijn. Er is altijd wel een schema bijgeleverd.

Dit voorbeeld is vanzelfsprekend alleen juist als aan alle voorwaarden is voldaan: zowel de Perilex-aansluiting in de woning als het typeplaatje als het snoer zijn daadwerkelijk juist aangesloten zoals in dit voorbeeld beschreven.

Bovenstaand dient te allen tijde uitgevoerd te worden door een erkend installateur.