Privacyverklaring

Deze webshop is eigendom van Via-Direct b.v. (hierna: Via-Direct). Voor Via-Direct is een verantwoorde omgang met gegevens van gebruikers van groot belang. Uw Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Het doel van deze Privacyverklaring is u te informeren over de manier waarop wij gebruikmaakt van de persoonsgegevens die over u worden verzameld op deze website en hoe u deze gegevens kunt wijzigen of laten verwijderen.

Deze Privacyverklaring heeft alleen betrekking op deze website en niet op andere websites waarvoor op deze site links worden aangeboden.

Verzamelen en doeleinden van verwerking van gegevens
Wij verzameln en verwerken uw persoonsgegevens, waaronder uw e-mail adres, IP-adres, NAW-gegevens, alsmede uw telefoonnummers en zoekprofiel voor de volgende doeleinden:

  • het leveren van onze diensten al dan niet via de websites van Via-Direct (waaronder mede wordt begrepen: brochureaanvraag, e-mailnotificatie, statistieken-notificatie);
  • het meten van de belangstelling voor onze diensten (statistieken) en om onze websites gebruikersvriendelijker te maken;
  • om u op de hoogte te houden van interessante aanbiedingen van producten en diensten, alsmede voor overige direct marketingdoeleinden, indien u onder meer daarvoor uw contactgegevens bij ons heeft afgegeven, of u vaste klant bent;
  • eventueel andere doeleinden, zoals specifiek omschreven bij het verzamelen van uw gegevens.


Nieuwsbrief

Indien u bij het bestellen aangeeft onze nieuwsbrief te willen ontvangen, zult uw e-mailadres worden opgeslagen in onze database. Wij zullen u maximaal één nieuwsbrief per maand toezenden. Tevens kunt u te allen tijde de verzending van de nieuwsbrief stopzetten. Dit kan door onderaan de nieuwsbrief op de link te klikken of een e-mail te sturen naar [email protected].

Uw rechten

Op elk moment kunt u inzage vragen in de gegevens die wij over u verzamelen of deze laten corrigeren of verwijderen. Verder kunt u op elk moment bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing doeleinden. Hiertoe kunt u een e-mail sturen met vermelding van uw naam en adres aan de helpdesk:

Indien u als bezoeker van een website van Via-Direct besluit uw gegevens via ons aan een derde te verstrekken, dan is Via-Direct op generlei wijze verantwoordelijk voor de manier waarop deze derde met uw gegevens omgaat.

Beveiliging gegevens

Wij nemen voortdurend passende technische en organisatorische maatregelen om verlies van uw persoonsgegevens te voorkomen, alsmede om toegang tot uw persoonsgegevens door onbevoegdheden of onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens tegen te gaan.

Wij maken gebruik van een SSL beveiliging. SSL staat voor Secure Sockets Layer en is de meest gebruikte manier voor het aangaan van beveiligde elektronische transacties op het internet. Het SSL certificaat wat wij gebruiken zorgt ervoor dat uw betaling 100% veilig gebeurd en uw gegevens te allen tijde veilig zijn. Het SSL certificaat kunt u herkennen aan het slotje achter het webadres van de betreffende pagina.

Gebruik van cookies

Wij maken bij het aanbieden van haar elektronische diensten gebruik van 'cookies'. Een cookie is een klein bestand dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Deze cookies worden gebruikt om het gebruik van de website gemakkelijker te maken en het stelt ons in staat om bezoekers een gerichte dienstverlening,inhoud en reclame aan te bieden.

U heeft de mogelijkheid om de cookies te weigeren door de desbetreffende webbrowser instelling aan te passen.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Wijzigingen of aanvullingen op de Privacyverklaring worden hier gepubliceerd en zijn na publicatie met onmiddellijke ingang van kracht. Controleer daarom regelmatig de Privacyverklaring. Als u nog vragen heeft over deze Privacyverklaring, neemt u dan contact op met ons

© 2004-2024 KitchenettesDirect Privacyverklaring Cookies Algemene voorwaarden Sitemap Via-Direct: kantoormeubilair & Lockers